your Logo

yourlogo

ModernView Joomladesigns Joomla Templates

Polska Federacja Organizacji Zarządców i Administratorów Nieruchomości - praktyki zawodowe, szkolenia!
Informacja PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Czwartek, 17 Lipiec 2014 09:25

Informacja

 

12.06.2014r. w Warszawie odbył się pierwszy egzamin dla uczestników praktyki zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami.

 

Uczestnicy egzaminu uzyskali tytuł Dyplomowany zarządca nieruchomości.

 

Osoby chętne do przystąpienia do praktyki zawodowej winny spełnić następujące warunki:

- odbyć kurs dla zarządców nieruchomości - 200 godzin

- trzeba mieć wykształcenie min. średnie

 - zgłosić się na praktykę zawodową trwającą 130 godzin

 

Każda osoba posiadająca tytuł licencjonowanego zarządcy nieruchomości lub dyplomowanego zarządcy nieruchomości może być wpisana przez program Certo do Centralnego Rejestru Zarządców Nieruchomości.

Obecnie dla tych co posiadają państwowa licencję nieruchomości lub Certyfikat kompetencji wpis jest nieodpłatny.

Każda z Federacji posiada własny podzbiór nadzorowany przez administratora.

W naszej federacji tą funkcje pełni Pani Sylwia Licznerska. 

 

 
Informacja szczegółowa PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Poniedziałek, 24 Luty 2014 13:41

Informacja  szczegółowa

 

Informujemy, iż w wyniku porozumienia trzech największych organizacji zawodowych zarządców nieruchomości: Polskiej Federacji Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych,  Polskiej  Federacji Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polskiej  Federacji Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji, wprowadzony został program szkolenia i potwierdzania kompetencji zawodowych zarządców nieruchomości mający na celu doskonalenie kwalifikacji zarządców nieruchomości oraz dostarczenie stosownej wiedzy o kompetencjach zawodowych zarządców nieruchomości wszystkim korzystającym z usługi zarządzania nieruchomościami.

Program szkolenia zapewniał będzie kontynuację odpowiedniego przygotowania zarządców do wykonywania zawodu zarówno pod względem poziomu edukacji jak i praktycznego szkolenia.

 

Osoby, które udokumentują swoje kwalifikacje będą mogły uzyskać tytuł „Dyplomowany zarządca nieruchomości” potwierdzonym stosownym świadectwem kompetencyjnym.

 

Uzyskanie świadectwa kompetencyjnego i wynikającego z niego tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości”  jest możliwe przez osoby, które:

posiadają co najmniej średnie wykształcenie potwierdzone świadectwem maturalnym, 

zobowiążą się do przestrzegania zasad funkcjonowania programu,

ukończą z wynikiem pozytywnym postępowanie kwalifikacyjne,

odbędą  studia podyplomowe z zakresu zarządzania nieruchomościami lub studia o specjalności zarządzanie nieruchomościami  lub  specjalistyczny kurs kwalifikacyjny wg ustalonego programu,

uzyskają pozytywny wynik egzaminu złożonego przed Komisją Kwalifikacyjną.

Uzyskanie tytułu „Dyplomowany zarządca nieruchomości” jest także możliwe przez osoby posiadające licencję wydaną przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast  lub Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami bez postępowania kwalifikacyjnego na podstawie decyzji Komisji Kwalifikacyjnej.

Szkolenia i praktyki realizowane zgodnie z przepisami Ustawy o gospodarce nieruchomościami do dnia 31 grudnia 2013 roku uznawane są jako szkolenia i praktyki wymagane dla uzyskania tytułu „Dyplomowany Zarządca Nieruchomości”.

Tworzy się Centralny Rejestr Zarządców Nieruchomości obejmujący  osoby posiadające potwierdzone kwalifikacje do wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości:

<!--licencje wydane przez Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast oraz Ministra właściwego do spraw budownictwa lokalnego planowania i zagospodarowania przestrzennego  oraz mieszkalnictwa na podstawie przepisów  Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami,

świadectwo kompetencyjne wydane przez Polską Federację Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych, Polską Federację Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości oraz Polską Federację Zarządców Nieruchomości w trybie uzgodnionym w porozumieniu wymienionych wyżej Federacji.

Rejestr zarządców nieruchomości jest jawny i służy informacji o kwalifikacjach wpisanych tam zarządców nieruchomości wobec władz państwowych i samorządowych oraz aktualnych i potencjalnych klientów usług zarządzania nieruchomościami.

Osoby ubiegające się o wpis do rejestru licencjonowanych/dyplomowanych zarządców nieruchomości winny zgłosić się do Federacji osobiście, za pośrednictwem poczty, poczty elektronicznej lub poprzez bramkę na stronie internetowej Federacji.

 W celu uzyskania kwalifikacji umożliwiających wpis do centralnego rejestru zarządców nieruchomości osobom, które nie posiadają stosownych kwalifikacji, uruchomiony zostaje specjalistyczny kurs kwalifikacyjny dla zarządców nieruchomości obejmujący 200 godzin edukacyjnych szkolenia teoretycznego i 100–156 godzin edukacyjnych szkolenia praktycznego. Szkolenie to jest oparte na obowiązujących do końca 2013 roku minimalnych wymogach określonych przez Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju, doświadczeniach Państwowej Komisji Kwalifikacyjnej i szkół wyższych prowadzących studia z zakresu zarządzania nieruchomościami, z uwzględnieniem standardów europejskich, w szczególności  Europejskiej  Rady d.s.  Zawodów Nieruchomościowych - CEPI,  z wykorzystaniem doświadczeń amerykańskich, w szczególności  Instytutu Zarządzania Nieruchomościami w Chicago - IREM.

Świadectwo stwierdzenia kompetencji zawodowych i tytuł Dyplomowany Zarządca Nieruchomości uzyskuje się  po pozytywnym wyniku egzaminu kompetencyjnego przeprowadzonego przez Komisję Kwalifikacyjną i stwierdzeniem posiadania umiejętności niezbędnych przy wykonywaniu zawodu zarządcy nieruchomości.

Dyplom ukończenia studiów podyplomowych z zakresu zarządzania nieruchomościami i dyplom ukończenia studiów o  specjalności zarządzanie nieruchomościami, spełnia wymóg ukończenia szkolenia teoretycznego w ramach szkolenia kwalifikacyjnego dla uzyskania świadectwa kompetencyjnego i tytułu Dyplomowany Zarządca Nieruchomości.

Sygnatariusze porozumienia uważają za niezbywalną wartość utrzymanie dotychczasowego właściwego przygotowania zawodowego zarządców nieruchomości a uzyskany wpis do prowadzonego rejestru ma być potwierdzeniem uzyskania kompetencji zawodowych na poziomie tych posiadanych przez licencjonowanych do dnia 31 grudnia 2013r. zarządców nieruchomości.

W dzisiejszym świecie liczą się kwalifikacje a nie dokument, za którym nie stoją umiejętności.

Program nauczania i certyfikowania jest przeznaczony dla tych osób, dla których dyplom jest potwierdzeniem wysokich kwalifikacji a nie wartością samą w sobie.

Nasz program daje gwarancję, że praktyka wykonywania zawodu zarządcy nieruchomości nie zweryfikuje negatywnie  umiejętności zarządcy.

Ostatnio zmieniany w Czwartek, 27 Marzec 2014 08:34
 
Komunikat Administrator PDF Drukuj Email
Wpisany przez Administrator   
Piątek, 13 Lipiec 2012 09:03

 

                                                          KOMUNIKAT

Jeśli jesteś od 3- lat administratorem nieruchomości

możesz    

wystąpić o Certyfikat Administratora

Nadany na podstawie Akredytacji Nr 166

Polskiego Centrum Akredytacji.

 

            O szczegóły zwróć się do:

 

              Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

     

            Tel. 58 558 45 21 do 25

                   Fax: 58 557 28 54

            e-mail: Adres poczty elektronicznej jest chroniony przed robotami spamującymi. W przeglądarce musi być włączona obsługa JavaScript, żeby go zobaczyć.

 

            Proś o kontakt, z którąś z następujących osób:

 

            1. Danuta Niderleig

            2. Mirosław Windorpski

        

 

New layer...
Ostatnio zmieniany w Poniedziałek, 18 Kwiecień 2016 06:42
 

Who's Online

Naszą witrynę przegląda teraz 3 gości 

Ogłoszenia Federacji

WSEI
Wyższa Szkoła Ekonomiczno-Informatyczna. Zapraszamy na studia podyplomowe dla zarządców i pośredników w obrocie nieruchomościami.
WSHiP
Polecamy studia podyplomowe na WSHiP dla osób pragnących uzyskać Licencję Zarządcy Nieruchomości lub Pośrednika w Obrocie Nieruchomościami.
Forum OIGN
Zapraszamy do forum Ogólnopolskiej Izby Gospodarki Nieruchomościami

Newsletter

Bezpłatna rejestracja!

Nazwa użytkownika:

Adres e-mail:

Porozumienie trzech